Omgeving

Omgeving

Valthe is een brinkdorp, gelegen op de Hondsrug, bestaand uit een oud en een nieuw gedeelte. In het oude gedeelte (waar u logeert) staan veel Saksische boerderijen. Het landschap in de omgeving van Valthe bestaat uit essen (hooggelegen akkers) en bospercelen.

Hunebedden

Rond Valthe bevinden zich 5 hunebedden. Hunebed D31 bevindt zich in Hunzebos tussen Exloo en Valthe, hunebed D34 is gelegen links van de weg Valthe – Odoorn. D35 ligt links van de weg Valthe – Klijndijk aan de noordrand van het Valtherbos en de hunebedden D36 en D37 liggen aan de zuidrand van het dorp Valthe. Deze 2 hunebedden worden vanwege hun ligging “De Valther Tweeling” genoemd.

In het Valtherbos ten zuiden van het dorp is een onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog te vinden, dat nooit door de Duitsers is ontdekt. Hier verborg de Landbouwer Albertus Zefat een aantal joodse onderduikers. Zefat werd later geëxecuteerd.

Een grafheuvel nabij Valthe is het Eppiesbergie aan de Odoornerweg. Daarnaast bevinden zich diverse andere grafheuvels in het Valtherbos.